Wykorzystanie biblioteki Heatmap

Strona napisana przeze mnie, demonstruje użycie biblioteki Heatmapjs.

Na mapie znajdują się wymyślone dane, odnośnie największych skupisk ludzi w Krakowie. Za pomocą suwaka, można sprawdzać wybrany rejon w danej godzinie dnia. Im bardziej czerwony punkt, tym więcej znajduje się osób w danym obszarze.

Strona do obejrzenia tutaj.

Posted in Heatmapjs, Html, JavaScript, JQuery, Netbeans | Leave a comment

Repozytorium Multimediów

Repozytorium multimediów to projekt napisany w technologii ASP.NET MVC4.

RepozytoriumMultimediow1

W górnej części znajduje się menu, przełączające między odpowiednimi widokami. Aplikacja wyświetla pliki znajdujące się na serwerze oraz nazwy zdefiniowane poprzez użytkownika. Każdy element można usunąć bądź zmienić jego nazwę wyświetlaną.

RepozytoriumMultimediow2

Widok dodawania plików pozwala na wysłanie na serwer pliku do 30 mb. Wartość ta jest zdefiniowana w pliku web.config. Na dodawaniu nowego elementu została wprowadzona walidacja.

Posted in ASP.NET MVC4, Html, JavaScript, JQuery | Leave a comment

Ping pong

Gra napisana całkowicie w JS na przeglądarkę internetową. Wykorzystana została biblioteka JQuery.

W grze należy jak najdłużej odbijać piłkę, aby ilość sekund była jak największa. Utrudnieniem jest ciągle, zwiększająca się szybkość piłki.

Grę można zastopować poprzez naciśnięcie przycisku P, oraz wznowić przyciskiem S.

 

PingPong

Link do gry tutaj tutaj

Posted in Html, JavaScript, JQuery, Netbeans | Leave a comment

Statki

Okręty (ang. Battleship) jest grą strategiczną zwaną również jako Statki lub Salvo.

Została napisana w krótkim czasie na potrzeby kursu w firmie „Ericpol”, stąd jej prosty design.

 

gra do pobrania tutaj:

Statki

Posted in C plus plus, Code::Blocks | Leave a comment

Szeregowania zadań , Algorytm CES.

1.  Sformułowanie zadania projektowego.Cel projektu.

Celem projektu było przedstawienie zagadnienień dotyczących szeregowania zadań, oraz implementacja algorytmu cyklicznego szeregowania zadań, algorytmem CES (Cyclic Executive Scheduling).

2.  Graficzny interfejs użytkownika

Graficzny interfejs użytkownika (GUI) , przedstawia się następująco:

Szeregowanie_zadan

Rys 1. Przykładowy interfejs aplikacji.

            Aplikacja ma zaimplementowany algorytm statycznego wykonywania cyklicznego. W lewym górnym rogu aplikacji znajduje się pole do wprowadza ilości zadań które będą wykonywane na maszynie.

Następną czynnością jest zatwierdzenie wartości za pomocą przycisku „Zatwierdz”, który uaktywni kolejny przycisk „Generuj Wartości”.

Zmienne można wprowadzić ręcznie lub wygenerować ręcznie za pomocą wcześniej wspomnianego przycisku.

Klikając „Generuj wykres” na dole programu zostaje wygenerowany wykres przedstawiający zagadnienie szeregowania zadań

3.  Diagramy ,schematy, rysunki.

Poniżej został zaprezentowany diagram klas, dla aplikacji szeregowania zadań:

Szeregowanie_zadan1

Rys 2. Diagram klas aplikacji.

 

4.  Wyniki przeprowadzonych testów.

Test 1:

Szeregowanie_zadan2

Test 2:

Szeregowanie_zadan3

Test 3:

Szeregowanie_zadan4

5. Informacje o zastosowaniu specyficznych metod rozwiązania problemu.

Specyfikacja algorytmu:

Szeregowanie_zadan5

Powyższe założenie nr 2 zostało zrealizowane za pomocą fragmentu kodu w programie:

Szeregowanie_zadan6

Założenie nr 3 zostało zrealizowane za pomocą fragmentu kodu w programie:

 Szeregowanie_zadan7

6.  Podsumowanie i wnioski.

Napisana aplikacja umożliwia cykliczne szeregowanie zadań zaimplementowanym algorytmem CES (Cyclic Executive Scheduling). Ilość zadań wprowadzanych przez użytkownika jest dowolna, należy jednak pamiętać o skończonej wartości szerokości ekranu, który może nie pomieścić wygenerowanych wyników.

Wykorzystany algorytm CES dla cyklicznego szeregowania zadań, dzieli główny cykl systemu na pośrednie cykle o stałej długości. Główny cykl określa maksymalny cykl systemu (horyzont czasowy).

 

7.  Bibliografia.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.drawing.graphics.aspx

http://riad.pk.edu.pl/~ljamroz/nwmpdstac/mpd%20seq%20cyclic%20www.pdf

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.drawing.bitmap.aspx

 

Plik do pobrania:

Szeregowanie_algorytm_CES_Maciej_Gieralt

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Szeregowania zadań dla systemów przepływowych

1.  Sformułowanie zadania projektowego. Cel projektu.

Celem projektu było przedstawienie zagadnienień dotyczących szeregowania zadań, oraz implementacja algorytmów szeregowania zadań dla systemów przepływowych dla kryterium optymalizacji: długość uszeregowania Cmax.

2.  Graficzny interfejs użytkownika.

Graficzny interfejs użytkownika (GUI):

SystemPrzeplywowy1

Aplikacja ma zaimplementowany algorytm dla dwóch i trzech maszyn. Wprowadza się je w lewym górnym rogu aplikacji wraz z ilością zadań dla poszczególnego z nich.

Następną czynnością jest zatwierdzenie wartości za pomocą przycisku „Zatwierdz”, który uaktywni kolejny przycisk „Generuj Wartości”.

SystemPrzeplywowy2

Zmienne można wprowadzić ręcznie lub wygenerować ręcznie za pomocą wcześniej wspomnianego przycisku.

Klikając „Generuj wykres” na dole programu zostaje wygenerowany wykres przedstawiający zagadnienie szeregowania zadań.

3.  Charakterystyka środowiska implementacyjnego

Projekt został w całości zrealizowany w środowisku programistycznym Microsoft Visual Studio 2010.

4.  Opis stosowanych technologii.

Przy tworzeniu aplikacji został wykorzystany interfejs programowania aplikacji „Windows Forms”.

5.  Diagramy schematy,rysunki.

Poniżej został zaprezentowany diagram klas dla aplikacji:

SystemPrzeplywowy3

6.  Podsumowanie i wnioski.

Aplikacja umożliwia szeregowanie zadań, dla dwóch lub trzech maszyn. Ilość zadań wprowadzanych przez użytkownika jest dowolna, należy jednak pamiętać o skończonej wartości szerokości ekranu, który może nie pomieścić wygenerowanych wyników.

Wykorzystany algorytm Johnsona dla szeregowania zadań w systemach przepływowych, zwraca nam optymalne uszeregowanie co do kolejności zadań.

7.  Bibliografia.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.drawing.graphics.aspx

http://kkapd.f11.com.pl/zsw/Algorytm_Johnsona/przyklad_Johnson.htm

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.drawing.bitmap.aspx

http://www.free.of.pl/s/szeregowaniezadan/teoria.html

Program do pobrania tutaj:

Algorytm_Szeregowania

Posted in C#, Visual Studio 2010 | Leave a comment

Szyfrowanie afiniczne

Projekt miał na celu zaimplementowanie algorytmu szyfrującego bloki 10 znakowe, aby tekst był trudniejszy do złamania.

SzyfrAfiniczny1

W programie został również przedstawiony ten sam algorytm do szyfrowania pojedynczej litery.

SzyfrAfiniczny2

Szyfrowanie działa dla dużych liter. Algorytm działa poprawnie po wprowadzeniu dokładnie 10 znaków dla zakładki „Blokowo 10”. Liczba a musi spełniać warunek NWD(A, 26^10)=1.

Plik do pobrania:

Szyfr_Afiniczny_Maciej_Gieralt

Posted in C#, Visual Studio 2010 | Leave a comment

BazaCD

1. Omówienie

Program „BazaCD” został napisany w środowisku Visual Studio 2008 dla urządzeń mobilnych. Projekt opiera się na platformie Windows Mobile 6 Professional SDK pod frameworka: .NET Compact Framework Version 3.5 .

„BazaCD” Umożliwia wygodna komunikacje pomiędzy użytkownikiem i komputerem do modyfikacji, aktualizacji i bieżącego sprawdzania danych w bazie .

Baza danych w tym projekcie jest zwykłym systemowym plikiem tekstowym(.txt).

W aplikacji dostępne są następujące czynności do operowania na bazie, takie jak:

1.Wczytywanie Bazy CD z pliku

2.Dodaj CD \”recznie\” do bazy

3.Wyswietlanie bazy z CD

4.Dopisywanie CD z pliku

5.Zapisywanie do pliku

6.Szukanie w bazie

7.Usuwanie calej bazy

8.Sortowanie

2. Interface

Dla wygodnej pracy na aplikacji, interface został zaprojektowany, aby był jak najbardziej przejrzysty i czytelny.

Głównymi elementami design’u są :

– mainMenu1

– listBox1

– panel1

Elementy drobne  typu textBox’y , label’e i button’y zostały poumieszczane na mainMenu1 oraz panel1. Zostało też użyte pole typu: pictureBox1 do wyświetlenia rysunku.

W programie po wykonaniu odpowiednich czynności elementy te mogą znikać lub pojawiać się, za pomocą odpowiednich funkcji  Hide() i Show().

W aplikacji została również oprogramowana- obsługa wyjątków, w razie gdyby użytkownik pomylił się i wprowadził w polu niedozwolonym znak char(zamiast int).

W przypadku gdy osoba chce wczytać plik który nie istnieje również jest ustanowiony wyjątek:

catch (FileNotFoundException)

W programie ustawiona jest również odpowiednia tabulacja dla szybszego operwania w programie.

Posted in C#, Windows Mobile | Leave a comment

Baza Danych Studentów

Baza Danych Studentów – to program napisany w środowisku „code::blocks”.

Program został napisany przeze mnie do magazynowania informacji o studentach.

Jest tu możliwość dodawania listy studentów z wczytanego pliku txt, bądź ręcznie.

Aplikacja konsolowa umożliwia szukanie w bazie, uwzględniając kryteria:

-wg numeru id

-wg nazwiska studenta

-wg rocznika

-wg kierunku studiów

Po wyszukaniu interesującego nas studenta program umożliwia nam zapisanie rekordów wyszukiwania do pliku zewnętrznego txt.

Baza danych studentów potrafi posortować studentów :

-wg numeru id

-wg nazwiska studenta

-wg rocznika

-wg kierunku studiów

Do wymienionych wyżej funkcjonalności można dodać także następujące działania, które realizuje:

-usuwanie pojedynczego studenta z bazy

-edycja danych studenta (aktualizacja)

Program do pobrania:

Baza Danych – Maciej Gierałt

Posted in C plus plus, Code::Blocks | Leave a comment

Baza Studentów

Baza Studentów

Posted in C plus plus | Leave a comment